O firmě:

Jan Šimeček – sdata.cz

IT služby s individuálním přístupem. Větší zakázky formou networkingu s partnery.

Služby pro Vás zejména v oblastech:

– správa IT pro malé firmy / IT outsourcing

– projektový manažer / podpora projektů

– konzultace v oblasti Informační bezpečnost

– procesy ve firmě – zmapování, optimalizace